Konsultacje specjalistyczne

Konsultacja lekarza rehabilitanta 120 zł
Konsultacja stomatologiczna 120 zł
Konsultacja psychologiczna 120 zł
Konsultacja neurologiczna 250 zł

Stomatologia

Stomatologia

Procedura Cena
Badanie stomatologiczne 120 zł
Lakierowanie preparatami fluorowymi 150 zł
Scaling 150 zł
Lakowanie zęba 150 zł
Lapisowanie 70 zł
Znieczulenie miejscowe 50 zł
Dewitalizacja 150 zł
Leczenie kanałowe 300-400 zł
Opatrunek 150 zł
Wypełnienie zęba stałego 250-350 zł
Wypełnienie zęba mlecznego 200 zł
Usunięcie zęba mlecznego 200 zł
Usunięcie zęba stałego 400 zł
Podcięcie wędzidełka 400 zł
Procedura w znieczuleniu ogólnym Cena
Lakierowanie preparatami fluorowymi w znieczuleniu ogólnym 150 zł
Scaling w znieczuleniu ogólnym 200 zł
Wypełnienie zęba stałego w znieczuleniu ogólnym 400 zł
Wypełnienie zęba mlecznego w znieczuleniu ogólnym 300 zł
Usunięcie zęba mlecznego w znieczuleniu ogólnym 300 zł
Usunięcie zęba stałego w znieczuleniu ogólnym 400 zł
Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego, dodatkowego w znieczuleniu ogólnym 600 zł
Podcięcie wędzidełka w znieczuleniu ogólnym 300 zł
Znieczulenie ogólne opieka pooperacyjna 1200 zł
Lakowanie zęba w znieczuleniu ogólnym 150 zł
Resekcja wierzchołka korzenia w znieczuleniu ogólnym 500 zł

Fizjoterapia

Fizykoterapia

Fizykoterapia 1 zabieg 5 zabiegów 10 zabiegów
SIRIO 60 zł / 1 zabieg
Fala uderzeniowa 45 zł / 1 zabieg
Kąpiel CO2 sucha 40 zł / 1 zabieg
Termoterapia (Solux) – jedna okolica 20 zł 90 zł 180 zł
Termoterapia (Solux) – dwie okolice 25 zł 112,50 zł 225 zł
Laser punktowy – jedna okolica 20 zł 90 zł 180 zł
Laser punktowy – dwie okolice 25 zł 112,50 zł 225 zł
Prądy DD, IF, TENS, galwanizacja, jonoforeza 20 zł 90 zł 180 zł
i inne – jedna okolica 25 zł 112,50 zł 225 zł
Prądy DD, IF, TENS, galwanizacja, jonoforeza 20 zł 90 zł 180 zł
i inne – dwie okolice 25 zł 112,50 zł 225 zł
Ultradźwięki, fonoforeza – jedna okolica 20 zł 90 zł 180 zł
Ultradźwięki, fonoforeza – dwie okolice 25 zł 112,50 zł 225 zł
Magnetoterapia, teraplus – jedna okolica 20 zł 90 zł 180 zł
Magnetoterapia, terapuls – dwie okolice 25 zł 112,50 zł 225 zł
Krioterapia miejscowa – jedna okolica 20 zł 90 zł 180 zł
Krioterapia miejscowa – dwie okolice 25 zł 112,50 zł 225 zł

Hydroterapia

Hydroterapia 1 zabieg 5 zabiegów 10 zabiegów
Masaż wirowy kończyn górnych 15 zł 67,50 zł 135 zł
Masaż wirowy kończyn dolnych 20 zł 90 zł 180 zł

Kinezyterapia

Kinezyterapia 1 zabieg 5 zabiegów 10 zabiegów
Mobilizacja tkanek miękkich, jedna okolica Kręgosłupa 100 zł 450 zł 900 zł
Mobilizacja tkanek miękkich, cały kręgosłup 150 zł 675 zł 1350 zł
Terapia wg NDT, Bobath 100 zł - 30 min./150 zł - 45 min.
Zajęcia Integracja Sensoryczna 100 zł - 30 min./150 zł - 45 min.
Redukcja nerwowo-mięśniowa PNF 100 zł - 30 min./150 zł - 45 min.
Kinesiology taping 30 zł / 1 aplikacja
Ćwiczenia na przyrządach - rowerki, bieżnie 15 zł 67,50 zł 135 zł
Ćwiczenia w odciążeniu 15 zł 67,5 zł 135 zł
Platforma wibracyjna GALILEO 2×3 min - 5 zł (*z ćwiczeniami na NFZ) 3×3 min - 15 zł

Masaż

Masaż 1 zabieg 5 zabiegów 10 zabiegów
Masaż ręczny częściowy suchy 70 zł 315 zł 630 zł
Masaż ręczny całego kręgosłupa suchy 90 zł 405 zł 810 zł
Masaż limfatyczny – jedna okolica 100 zł 450 zł 900 zł
Masaż limfatyczny – dwie okolice 150 zł 675 zł 1350 zł
Masaż wibracyjny (Aquavibron) – częściowy 20 zł 90 zł 180 zł
Masaż wibracyjny (Aquavibron) – cały kręgosłup 25 zł 112,50 zł 225 zł

Usługi świadczymy w ramach NFZ lub odpłatnie.
Dochód pozyskany z usług komercyjnych wspiera Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia