TWÓJ DAR SERCA

 

Zgłoś swoją szkołę do akcji już dzisiaj!

Link do formularza rejestracyjnego
Kliknij

 

Na czym polega akcja ?

Idea polega na tym, że młodzież lubelskich szkół organizuje wydarzenia, np. aukcję prac plastycznych, imprezę sportową, dyskotekę czy kiermasz podczas, których zbierane będą środki na rzecz podopiecznych Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
Do akcji co roku zgłasza się ponad 150 szkół z woj. lubelskiego.
Celem akcji jest edukacja najmłodszych obywateli, uwrażliwienie ich na potrzeby drugiego człowieka oraz nauka współpracy na rzecz pozytywnych zmian, które można wprowadzać w najbliższym otoczeniu.

 

Jak można dołączyć do akcji ?

Już po raz trzynasty zapraszamy wszystkie szkoły z Lubelszczyzny do udziału w akcji charytatywnej.
Sztab akcji znajduje się w Liceum Ogólnokształcącym im. Kazimierza Wielkiego przy Al. Racławickich 17.
Strona www szkoły KLIKNIJ
Zainteresowane szkoły zgłaszają się do sztabu po materiały – puszki i plakaty informacyjne.
Koordynatorem akcji jest Agata Łaguna – tel. 888 979 525,
e-mail: laguna.aga@interia.pl

Kliknij – Formularz rejestracyjny
W czerwcu odbędzie się koncert podsumowujący akcję.
Dokładna data koncertu będzie podana w późniejszym terminie.

Na co przeznaczane są zebrane fundusze?

Otrzymane środki finansowe będą przeznaczone na pomoc i wsparcie dla naszych Podopiecznych, a w szczególności na:

  • zakup leków,
  • zakup środków higienicznych,
  • zakup środków pielęgnacyjnych,
  • zakup materiałów opatrunkowych,
  • zakup sprzętu medycznego,
  • naprawy sprzętu medycznego.

 

Spot akcji Twój Dar Serca

 

Honorowy patronat:

          

Patronat medialny:

 

                       

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

ul. Lędzian 49
20-828 Lublin
tel. 81 53 71 373

e-mail: hospicjum@hospicjum.lublin.pl